Στατικές Φυλάξεις

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι ένστολοι φύλακες της Αskounis Security έχουν επιλεγεί προσεκτικά με κριτήρια τον χαρακτήρα, το λευκό ποινικό μητρώο, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα εκπαίδευσης της εταιρείας.

Αναλαμβάνουν την φύλαξη κάθε χώρου.