Πυρασφάλεια

 
Το σύστημα πυρανίχνευσης προειδοποιεί για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οι ανιχνευτές μπορούν και ανιχνεύουν καπνό ή διάφορες χημικές αναθυμιάσεις και στέλνουν σήμα συναγερμού στην κεντρική μονάδα της πυρανίχνευσης, η οποία στην συνέχεια (εφόσον είναι συνδεδεμένη με κεντρική μονάδα συναγερμού) στέλνει τον συναγερμό πυρκαγιάς στον Κεντρικό Σταθμό της εταιρείας μας, ο οποίος ειδοποιεί και τα αντίστοιχα αρμόδια άτομα (φύλακες, πυροσβεστική κλπ).