24 ΩΡΕΣ – 365 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
 
 
 
 
 

 

Κέντρο λήψης σημάτων

 
 
 
 
 
 
Η Askounis Security διατηρεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία ιδιόκτητο κεντρικό σταθμό 24ώρης βάσης, πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο, με σκοπό την επιτήρηση των συστημάτων συναγερμού, την Άμεση Επέμβαση όπου χρειάζεται, καθώς και την υποστήριξη των στατικών φυλάξεων.