Διεύθυνση
Γρεβενών 8  Ανθούπολη  - Πάτρα

Τηλ. Κέντρο
Τηλ.: 2610-461392
fax: 2610-461393

Τηλ.κέντρου λήψεως σημάτων & εικόνας
Τηλ.: 2610-461394

email:
asksec@otenet.gr